SERRA HOŞCAN


SERRA HOŞCAN


Uzman Psikolog, Çocuk Gelişim Uzmanı

İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı’ndan “9-12 yaş Çocuklarının Evlilik Çatışması Algısı ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkide Ebeveyn Tutumun Aracı Etkisinin İncelenmesi” isimli tez ile mezun olmuştur.

Staj görevlerini Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Balıklı Rum Hastanesi’nde tamamlamıştır.

Yrd. Doç.Dr. Murat Dokur tarafından verilen, EFTA-TIC (Avrupa Aile Terapisi Derneği – Eğitim Birimi) onaylı 500 saatlik “Aile ve Çift Terapisi Eğitimi”ni tamamlamıştır.

Oyun Terapisi ve Psikodrama eğitimlerinin temel aşamalarını almıştır.

Psikanalist İskender Savaşır’dan “Psikanalize Giriş, Psikanalitik Görüşme ve Yorumlama” eğitimleri almış ve mesleki pratiği süresince kendisinden “Psikanalitik Psikoterapi Süpervizyonu” almıştır.

Psikodramatist Deniz Altınay ve Yrd.Doç.Dr.Tamer Ergin'den süpervizyon almıştır.

Türk Psikologlar Derneği’nden aldığı WISC-R Testi Uygulayıcı Sertifikası ile 15 yıldır bu testi uygulamaktadır. CAS ve WISC IV testlerinin de sertifikalı uygulayıcısıdır.  

Özel hastane ve okullarda psikolog olarak görev yapmıştır. University Of California Irvine (UCI) Gifted Student Academy (GSA)’de her yıl  Üstün Zeka ve Yetenekli Çocukların Eğitmenliğini yapmaktadır.

Adapazarı Özel ENKA Okulları'nda Pedagojik Lider olarak görev yapmıştır. Farklılaştırma ve Farklı Gelişen Çocuklar üzerine atölye çalışmalarına katılıp burada farklı gelişen çocuklarla çalışmıştır.