Hakkımızda


Moira Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi; Psikoterapi, Çift-Evlilik Terapisi, Aile Terapisi, Cinsel Terapi, Çocuk Psikoloğu (Pedagog), Ergen Psikoloğu, Okul Danışmanlığı, LGS, AYT-TYT Danışmanlığı, Koçluk , Eğitim-Seminer çalışmaları ve kurumsal danışmanlık konularında hizmet sunmaktadır. 

Hızla gelişmekte olan Adapazarı'nda bu alandaki çalışmalara destek ve katkıda bulunmak amacıyla Ağustos 2011'de kurulan Moira'da danışmanlık ve eğitim çalışmalarının yanı sıra farklı konu ve branşlarda atölyeler açılmaktadır. Adapazarı'ndaki sosyal, kültürel, sanatsal çalışmaları artırmak, bu bölgedeki entellektüel arayışlara cevap verebilmek çalışmalarımızın odağını oluşturmaktadır. 

Moira Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim  Merkezi sunduğu tüm hizmetlerde sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmektedir. Uzmanlarımız alanlarında eğitimli ve sürekli kendilerini geliştirmektedir.


1 Kasım 2018 itibariyle Marmaris ofisimiz hizmet vermeye başlamıştır.


Psikoterapist İskender Savaşır'ın röportajını izleyerek 

Moira Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi ile ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.


Adapazarı’nda Moira Danışmanlık Merkezinde İskender SAVAŞIR ile birlikteyiz. Öncelikle merhaba sizi tanıyabilir miyiz?

Asıl mesleğim psikoterapistlik ama bütün hayatım boyunca hem öğrenmeye devam etmek anlamında hem eğitim çalışması yapmak, ders vermek, seminer çalışması düzenlemek anlamında, eğitim hayatımın çok merkezi bir yerini tuttu. Bir de bugünlerde yeniden dirilen bir yayıncılık yanım var.

İstanbul’da yaşıyorsunuz, hem eğitim hem de psikoterapi çalışmalarını İstanbul’da sürdürüyorsunuz. Şuan Adapazarı’nda ve Moira Danışmanlık Merkezindesiniz. Bize biraz burada olmanızdan bahseder misiniz?  

Şimdi böyle sorulara genellikle teorik, kavramsal cevaplarla başlanır. İşin son derece kişisel bir yanı var: buradaki arkadaşlarla çalışmaktan çok keyif alıyorum. Kendileriyle daha önce mesleki çalışmalar yaptık, eğitim çalışmalarında beraber bulunduk, süpervizyon verdim, terapistleri olarak çalıştım. Dolayısıyla kuruluşuna bir şekilde katılmış gibi hissediyorum.

Bu kişisel yanını bir yana bıraktıktan sonra Adapazarı’na İstanbul açısından bakıldığında bir taşra diyebiliriz. İstanbul açısından bakıldığında tabi Adapazarı bir taşra. Şimdi İstanbul gibi merkezlerin belli bir kibri oluyor. Sanki insanlık üzerine söylenecek son sözü kendileri söylüyorlarmış, insan olma biçiminin son halini kendileri temsil ediyorlarmış gibi durabiliyorlar ve o zaman yeniliğe dair eğilimleri, alternatifleri, farklı varoluş biçimlerini görmek biraz daha zorlaşıyor merkezden bakıldığında. Dolayısıyla bir kere şöyle bir şey var bizim öğreneceğimiz: farklı varoluş biçimlerini anlamak bizim meslek açısından çok önemli ve bu bakımdan taşradan bizim öğreneceğimiz çok şey var. Bu söylediğim her zaman için geçerli bir şey. Şu anda değişimin çok hız kazandığı bir yerden geçiyoruz. Bir zamanlar tartışmasız gibi görünen bireyselleşme eğilimi yerini toplumla, toplulukla, cemaatle yeni türden ilişkiler arama eğilimine bıraktı. Buna dair imkanları bazen taşrada, belli etnik kimliklerin çok ayakta olduğu mekanlarda aramak çok daha anlamlı olabiliyor. Dolayısıyla ben buraya bir anlamda hem hizmet vermek için geliyorum hem de bir şeyler öğrenmek için burada bulunuyorum.

Moira, Adapazarı’nda nasıl bir ihtiyacı karşılıyor, nasıl bir uzman kadrosu var ve ne tür hizmetler veriliyor burada? 

Nasıl bir ihtiyacı karşılıyordan başlayalım. Henüz yeni yeni uyanmaya başlayan bir ihtiyacı karşılıyor. Adapazarı çok hızlı bir modernleşme sürecine girmek eğiliminde. Zaten belli bir modernleşme temposu içinde seyrediyor ama İstanbul’un hayatıyla kurmakta olduğu ilişki önümüzdeki üç beş yıl içinde çok hız kazanacak. Tren yolunun yeniden başlaması burada çok daha büyük bir ivme kazandıracak ve modernleşmenin sancısı çok daha derinden hissedilmeye başlanacak.

Şimdi bizim verdiğimiz hizmet, psikoterapi. İnsanın ruhunu gözden geçirme ihtiyacı tarih boyunca hep karşılanmış, her toplum bunu karşılayacak meslekler yaratmış: şaman denmiş buna, hoca denmiş, şifacı denmiş, rahip denmiş. Bugün bunu modern koşullarda karşılayan psikoterapist ve Adapazarı’nın modernleşme dinamiği hızlandıkça psikoterapiye duyulan ihtiyaç yakıcı boyutlar kazanacak. Moira buradaki modern hizmetleri bünyesinde bir araya toplamak bakımından çok önemli bir işlevi yerine getiriyor.

Şimdi isterseniz biraz Moira’nın ne olduğundan bahsedeyim. Moira bir danışmanlık merkezi. Bünyesinde çok çeşitli faaliyetleri toplamaya çalışıyor. Psikoterapi alanı dediğimizde entelektüel ya da teorik düzeyde birbirleri ile rekabet halinde olan bir sürü eğilim var. Psikanalitik ekol var, bilişsel davranışçı ekol var ya da teknik olarak aile terapisi var, çift terapisi var, çocuk terapisi var. Bunlar dediğim gibi zaman zaman birbirleriyle rekabet halindeler ama iş kliniğe, fiilen görüşme yapmaya geldiği zaman aslında hepimiz eklektiğiz, iyi olan her terapist bütün bunlardan öğrenen, bütün bunlardan danışanın ihtiyaçlarına hangisinin en iyi cevap verebileceğini tartabilen kişidir ve bu hizmetlere yönlendirebilen kişidir. Dolayısıyla zaman zaman biz terapi faaliyetini danışma faaliyetini, bir odanın içinde kapalı kapılar ardında seyreden başka her şeyden izole edilmiş bir faaliyet gibi mistifiye ederiz. Bunun doğru olduğu bir yan var ama aslında belli bir kültürün üzerine oturuyordur, gündelik dille belli bir akrabalığı olan kültürün üzerine oturuyordur.

Moira bütün bu hizmetleri sunmak ve aynı zamanda böyle bir kültürün oluşmasına katkıda bulunma işine koyulmuş gibi gözüküyor bana ve bu yönüyle de ben çok desteklemek, parçası olmak istiyorum. O yüzden burada kendim hem terapist olarak çalışıyorum ama aynı zamanda terapinin arka planını oluşturacak bir genel kültürün inşasına katkıda bulunmaya çalışıyorum.

İşte bu Şubat ayında hemen insanlık tarihi üzerine bir seminer dizisine başladık ve bunun arkası gelecek. Yalnız ben değil, İstanbul’da birlikte çalıştığımız arkadaşlar, rakip ekollerden arkadaşların da burada gelip kendi disiplinlerini tanıtmaları ve yalnız ruh sağlığı alanında değil edebiyat, tiyatro, dünya tarihi, sanat tarihi gibi alanlarda da bizim söyleyebileceğimiz sözler ne olabilir hakkında bir tartışma, bir sohbet başlatmak istiyoruz.

Tabi bütün bunlara paralel giden başka bir alanda da Moira varlık göstermeye çalışıyor. Benim çok tercih etmediğim bir terim; sosyal sorumluluk(!) ama yerleşmiş bir terim. Bu konuda biz oldukça büyük bir projeye girişmiş durumdayız Dalgın Sular adı altında. Çeşitli sebeplerden ötürü yoksun bırakılmış, travmatize edilmiş, dezavantajlı gençleri yeni ifade biçimleriyle buluşturmayı hedefleyen Dalgın Sular diye bir projemiz var. Moira bu girişimin de proje ortaklarından biri. Burada ilk adımda bir çizgi roman dergisi çıkaracağız, halen ENKA Okulları’nda -birlikte çalıştığımız kurumlardan biri- bir tiyatro oyunu çalışması sürüyor.

Bütün bunlarda da burası bir düşünme üretme, beyin fırtınası yapma, fikir üretme merkezi olarak da iş görüyor. Dolayısıyla Moira’nın yakın geleceği için benim öngördüğüm şey; ruhsallık üzerine modern dünyada geliştirilmiş en ileri, en yeni, en düşünülmüş fikirlerin nabzının attığı bir yer halini alması ve buradaki arkadaşların bu konuda ne kadar diri olduğunu biliyorum. Benim de ne kadar katkım olabilirse sağlamaya çalışıyorum ama dediğim gibi bir yanıyla çok kişisel bir yere dayanıyor bu, çok keyif alarak yapıyoruz bu işi burada ve bu keyfi de başkalarıyla paylaşmaya çalışıyoruz.

Şimdiye kadar işin arz yanından bahsetmiş oldum yani biz ne sunuyoruz, ne sunmayı istiyoruz ve tabi bizimle kim ilgilenir, psikoterapi hizmetine kim başvurur, böyle bir kültür merkezinde kim bulunur meselesi var. Buna biraz mesleki kibre de diyebilirsiniz ama bence teorik olarak çok gerekçelendirilebilecek bir şey. Biz psikoterapiye başvuran kesimin; toplumun en dinamik, en arayıcı, en yeniliği taşıyıcı, hayatı derinleştirmeye en çok katkısı olan insanlar arasından geldiğini düşünüyoruz.

Geleneksel olarak psikoloğa gitmenin hep hafif kaş kaldıran bir yanı vardır ama psikoloğa gitmek daha mutlu bir hayatın inşasında en cesur olan kesimlerin genellikle başvurduğu -yardım isteyebilmek çok önemli bir medeni cesaret göstergesidir ve daha başka, özel hiçbir şey söylemeden- bu kesimlerle ilişkiye geçeceğimizden eminim.

Daha spesifikte bahsettiğimiz zaman günümüz dünyasında da hatta genel olarak da ilişki sorunlarının yani ilişki güçlüklerinin, insanlar arası ilişkilerdeki pürüzlerin -bu evlilikte, dostlukta ve mesleki ilişkilerde de olabilir- terapi başvurusunda çok ağırlıklı bir yer tuttuğunu görebiliyoruz. Onun dışında bildiğiniz çocuklukta karşılaşılan sınav korkusundan tutun hastalık diye tarif edilebilecek altına kaçırma, yükseklik korkusu gibi sorunlarla da uğraşmakta insanlara yardımcı olacak bataryalarımız, uzmanlar bulunuyor.

Dediğim gibi yönlendirme yapma konusunda da çok eklektik davranma basiretini gösteren bir yer olarak çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ruhsal alanda çıkabilecek her sorun için bir ilk başvuru merkezi olacağından çok geniş heterojen bir grubun Moira ile ilişki içerisinde olacağını açıkçası ben umuyorum ve bekliyorum da.

İskender Savaşır